Underviserne – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

KulturKurser > Underviserne

 

Undervisere med dobbeltkulturel kompetence

Vores sprog- og kulturspecialister er Danmarks førende eksperter i kurser med dobbeltkulturelt perspektiv. Udover vore faste undervisere har vi mulighed for at trække på en lang række andre kompetente eksperter og formidlere, afhængig af opgavens art.

Her er et lille udpluk af vore undervisere:

Bente Wolff
Antropolog på Nationalmuseet. Bente taler indonesisk og har antropologisk felterfaring fra Sydøstasien og Stillehavet. Bente er en meget brugt foredragsholder inden for emner som Indonesiens og Stillehavets kulturer samt dansk kultur og selvopfattelse i globalt perspektiv.

Birgitte Bang Nielsen 
Leder af CSR, IFU. Master of Science in Technological and Social-Economic Planning (Cand. Techn. Soc.). Birgitte har igennem hele sin karriere arbejdet med miljø og sociale emner i forskellige rammer, før hun i 2006 begyndte hos IFU. Hos IFU har hun ansvaret for at CSR bliver implementeret i alle IFU projekter.

Birgitte Schepelern Johansen
Religionssociolog og ekspert i kulturmøder og interkulturel kommunikation. Bred viden om religionsbegrebet, religionsuddannelser i Danmark, islam og imamuddannelser i Europa.

Claus Valling Petersen
Lektor i persisk og Mellemøststudier. Claus taler persisk (farsi) og har boet i Isfahan og Teheran. Han forsker i det moderne Irans sprog, litteratur samt politiske og religiøse forhold og anvendes ofte som Iran-ekspert af de danske medier.

Esther Fihl
Antropolog, dr.phil. professor og leder af Center for Komparative Kulturstudier ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, næstformand i Det Strategiske Forskningsråd. Esther har skrevet doktordisputats om Centralasiens nomader og har specialistviden om kultursammenstød og kolonialisme.

Ingolf Thuesen
Mag. art., lic. phil. og lektor i Nærorientalsk Arkæologi på ToRS, institutleder samme sted og medlem af Statens Forskningsråd for Kultur og Kommunikation. Ingolf har arkæologisk felterfaring fra Irak, Syrien, Jordan, Italien og Danmark, er udpeget som Irak-ekspert i forbindelse med UNESCOs kulturarvsbeskyttelses-program i Irak og har været i landet flere gange før og efter krigen.

Jakob Skovgaard Petersen
Professor mso. Jakob forsker i moderniseringen af den islamiske verden, har en nær fortid som direktør for Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Cairo og i øjeblikket er leder af forskningsprojektet Den ny islamiske offentlighed om de mellemøstlige mediers påvirkning af islam.

Jørgen Bæk Simonsen
Dr. phil. i religionshistorie og professor ved Københavns Universitet. Jørgen har i mere end 20 år har forsket i islam og muslimer, både i arabisk-mellemøstlig kontekst og i dansk-europæisk kontekst. Han har derudover været direktør for Det Danske Institut i Damaskus og bidrager ofte med sin viden i de danske medier samt som foredragsholder.


Marie Højlund Roesgaard
Ph.d. og lektor i japansk ved Københavns Universitet. Marie har japansk som førstesprog og har boet i Tokyo og Shizuoka. Hun forsker i det moderne Japans kultur og samfundsforhold.
 
Miriam Koktvedgaard Zeitzen
Antropolog, ph.d. og adjunkt på Center for Komparative Kulturstudier, Københavns Universitet. Hun har udgivet bogen 'Polygamy. A Cross Cultural Analysis' (Oxford).

Morten Warmind
Religionssociolog ved Københavns Universitet. Morten er ekspert i keltisk og nordisk religion, ualmindeligt velbevandret i hellenistisk-romersk religion og religion i Danmark i dag og almindeligt velbevandret i alverdens andre religioner. Forfatter til væsentlige dele af Politikens håndbog i verdens religioner

Peer Munkholt
Cand. polit. og senior investeringsrådgiver i IFU. Peer har som økonom formidlet årtiers Sovjet- og Ruslandserfaring til dansk erhvervsliv, herunder om dansk-russiske mentalitetsforskelle, om corporate governance i Rusland, og om hvorledes man kan opnå et godt samarbejde med russere.


Rasmus Christian Elling 
Ekspert i iransk historie og kultur. Rasmus taler flydende farsi, har boet i Teheran og Isfahan, er vidt berejst i Centralasien og Mellemøsten og har skrevet artikler om Iran for bl.a. Weekendavisen og Politiken. Hans ph.d.-afhandling The Minority Issue (2010) handler om Irans indre etniske forhold og deres indflydelse på Irans fremtid (læs nyhedsartikel om ph.d.-forsvaret her). 

Rena Chen
Investeringsrådgiver i IFU. Rena har mange års erfaring med at rådgive danske virksomheder om investeringer og erhvervsforhold i Kina, taler dansk og kinesisk og har et indgående kendskab til begge kulturer.

Rubya Mehdi
Lic. jur. og forskningsadjunkt på Arabisk, Københavns Universitet. Rubya forsker og underviser i islamisk lovgivning, kvinders rettigheder, islamisering og sædvaneret og juridisk pluralisme. Rubya var i 1960erne leder af en pakistansk kvindebevægelse, der talte for sekularisering. Hun emigrerede til England, hvor hun blev jurist, og siden til Danmark hvor hun har boet og arbejdet siden 1984.

Til toppen